SAMSUNG ASV13ESLN
SAMSUNG ASV13ESLN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh ASV13ESLN Dàn nóng Công suất lạnh Hp 1.5 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động lại … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SAMSUNG ASV18ESLN
SAMSUNG ASV18ESLN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh ASV18ESLN Dàn nóng Công suất lạnh Hp 2.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động lại … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SAMSUNG ASV18ESLN
SAMSUNG ASV18ESLN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh ASV18ESLN Dàn nóng Công suất lạnh Hp 2.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động lại … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SAMSUNG ASV24ESLN
SAMSUNG ASV24ESLN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh ASV24ESLN Dàn nóng Công suất lạnh Hp 2.5 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động lại … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SAMSUNG ASV24ESLN
SAMSUNG ASV24ESLN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh ASV24ESLN Dàn nóng Công suất lạnh Hp 2.5 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động lại … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SANYO KC186STN
SANYO KC186STN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh K186STN Dàn nóng C186STN Công suất lạnh Hp 2.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SANYO KC97GAXN
SANYO KC97GAXN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh K97GAXN Dàn nóng C97GAXN Công suất lạnh Hp 1.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SANYO SA-KC12AG
SANYO SA-KC12AG

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh SA-K127GAX Dàn nóng SA-C127GAX Công suất lạnh Hp 1.5 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SANYO SA-KC97GAX
SANYO SA-KC97GAX

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh SA-K97GAX Dàn nóng SA-K97GAX Công suất lạnh Hp 1.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SANYO SAP-K18AM
SANYO SAP-K18AM

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh SAP-K186ST Dàn nóng SAP-C186ST Công suất lạnh Hp 2.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SANYO SAP-KC97GAXN
SANYO SAP-KC97GAXN

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh SAP-K97GAXN Dàn nóng SAP-C97GAXN Công suất lạnh Hp 1.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SANYO SAP-KC9AG
SANYO SAP-KC9AG

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh SAP-KC9AG Dàn nóng Công suất lạnh Hp 1.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220V/1Ph/50Hz Công suất điện kw Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm Gas hơi mm Tự động khởi động lại … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SYSTEM TURNING DOOR UPVC
SYSTEM TURNING DOOR UPVC
Thương hiệu : Joong Ang Living Sash Màu sắc :
not rated Liên hệ Đọc tiếp
Toshiba RAS-10SKCV
Toshiba RAS-10SKCV

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh RAS-10SKCV Dàn nóng RAS-SACV Công suất lạnh Hp 1.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw 0.75 Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm 6.4 Gas hơi mm 9.5 Tự … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Toshiba RAS-10SKPX
Toshiba RAS-10SKPX

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh RAS-10SKPX Dàn nóng RAS-S2AX Công suất lạnh Hp 1.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw 0.78 Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm 6.4 Gas hơi mm 9.5 Tự … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Toshiba RAS-12SKPX
Toshiba RAS-12SKPX

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh RAS-12SKPX Dàn nóng RAS-S2AX Công suất lạnh Hp 1.5 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw 1.24 Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm 6.4 Gas hơi mm 12.7 Tự … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Toshiba RAS-13SKCV
Toshiba RAS-13SKCV

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh RAS-13SKCV Dàn nóng RAS-SACV Công suất lạnh Hp 1.5 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw 1.07 Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm 6.4 Gas hơi mm 9.5 Tự … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Toshiba RAS-18SKCV
Toshiba RAS-18SKCV

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh RAS-18SKCV Dàn nóng RAS-SACV Công suất lạnh Hp 2.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw 1.42 Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm 6.4 Gas hơi mm 12.7 Tự … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Toshiba RAS-18SKPX
Toshiba RAS-18SKPX

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh RAS-18SKPX Dàn nóng RAS-N2AX Công suất lạnh Hp 2.0 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw 1.86 Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm 6.4 Gas hơi mm 12.7 Tự … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Toshiba RAS-22SKCV
Toshiba RAS-22SKCV

THÔNG TIN SẢN PHẨM Model Dàn lạnh RAS-22SKCV Dàn nóng RAS-SACV Công suất lạnh Hp 2.5 Điện nguồn V/Ph/Hz 220-240 Công suất điện kw 1.74 Môi chất lạnh R22 Ống gas Gas lỏng mm 6.4 Gas hơi mm 12.7 Tự … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp