Back to Phụ Kiện

Ống đồng LHCT dạng cuộn

Diameter/ Length(mm)

0.51

0.61

0.71

0.81

0.91

1.0

Length/ (m)

4.75

x

x

x

x

 x

x

15/100

6.35

x

x

x

x

x

x

15/100

7.94

 x

x

x

x

x

 x

15/100

9.52

 x

x

x

x

x

 x

15/100

12.7

 x

x

x

 x

 x

15/100

15.88

 x

x

x

 x

 x

15/100

19.05

x

v

 v

 v

15/100

22.22

x

x

x

x

15/100

Mô tả

Hotline: 0898 343 559 – Zalo-Viber: 0908 273 298

Website: dienlanhthaian.com