DAIKIN 2.5 HP FTC60NV1V/RC60NV1V
DAIKIN 2.5 HP FTC60NV1V/RC60NV1V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 21.500 BTU Công suất lạnh (HP) 2.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Không Thể tích phòng sử dụng Dưới 100 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 3 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
DAIKIN INVERTER 1 HP ATKA25UAVMV/ARKA25UAVMV
DAIKIN INVERTER 1 HP ATKA25UAVMV/ARKA25UAVMV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 8.500 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
DAIKIN INVERTER 1.5 HP ATKC35UAVMV/ARKC35UAVMV
DAIKIN INVERTER 1.5 HP ATKC35UAVMV/ARKC35UAVMV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
DAIKIN Inverter FTKQ60SAVMV/RKQ60SVMV
DAIKIN Inverter FTKQ60SAVMV/RKQ60SVMV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 20,500 BTU Công suất lạnh (HP) 2.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 100 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Máy Lạnh DAIKIN 1.0 HP ATF25UV1V/ARF25UV1V (Loại O2B-1)
Máy Lạnh DAIKIN 1.0 HP ATF25UV1V/ARF25UV1V (Loại O2B-1)

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.300 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Không Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 3 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp