PANASONIC 1.0 Hp CU/CS-N9WKH-8M
PANASONIC 1.0 Hp CU/CS-N9WKH-8M

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Không Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 2 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
PANASONIC INVERTER 1 HP CU/CS-PU9WKH-8M
PANASONIC INVERTER 1 HP CU/CS-PU9WKH-8M

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.040 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
PANASONIC Inverter 1.0 Hp CU/CS-XU9UKH-8
PANASONIC Inverter 1.0 Hp CU/CS-XU9UKH-8

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 8.700 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12WKH-8M
Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12WKH-8M

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
PANASONIC Inverter 1.5 Hp CU/CS-XU12UKH-8
PANASONIC Inverter 1.5 Hp CU/CS-XU12UKH-8

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp