Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV
Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.400 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV
Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 12.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 HP Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Samsung Inverter 2.0 HP AR18TYHYCWKNSV
Samsung Inverter 2.0 HP AR18TYHYCWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 18.000 BTU Công suất lạnh (HP) 2.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 90 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Samsung Wind-Free Inverter 2.0 HP AR18TYGCDWKNSV
Samsung Wind-Free Inverter 2.0 HP AR18TYGCDWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 18.000 BTU Công suất lạnh (HP) 2.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 90 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp