TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10D2KCVG-V
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10D2KCVG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10J2KCVRG-V
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10J2KCVRG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.200 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10X2KCVG-V
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10X2KCVG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
TOSHIBA Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V
TOSHIBA Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp