PANASONIC 1.0 Hp CU/CS-N9WKH-8M
PANASONIC 1.0 Hp CU/CS-N9WKH-8M

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Không Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 2 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
PANASONIC INVERTER 1 HP CU/CS-PU9WKH-8M
PANASONIC INVERTER 1 HP CU/CS-PU9WKH-8M

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.040 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
PANASONIC Inverter 1.0 Hp CU/CS-XU9UKH-8
PANASONIC Inverter 1.0 Hp CU/CS-XU9UKH-8

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 8.700 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12WKH-8M
Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12WKH-8M

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
PANASONIC Inverter 1.5 Hp CU/CS-XU12UKH-8
PANASONIC Inverter 1.5 Hp CU/CS-XU12UKH-8

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV
Samsung Inverter 1 HP AR10TYHYCWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.400 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV
Samsung Inverter 1.5 HP AR13TYHYCWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 12.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 HP Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Samsung Inverter 2.0 HP AR18TYHYCWKNSV
Samsung Inverter 2.0 HP AR18TYHYCWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 18.000 BTU Công suất lạnh (HP) 2.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 90 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Samsung Wind-Free Inverter 2.0 HP AR18TYGCDWKNSV
Samsung Wind-Free Inverter 2.0 HP AR18TYGCDWKNSV

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 18.000 BTU Công suất lạnh (HP) 2.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 90 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SHARP Inverter 1.0 HP AH/AU-X9XEW
SHARP Inverter 1.0 HP AH/AU-X9XEW

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SHARP Inverter 1.0 HP AH/AU-XP10WMW
SHARP Inverter 1.0 HP AH/AU-XP10WMW

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Hướng không khí Lên/Xuống: Có Bộ lọc khử … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW
Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 12.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
SHARP Inverter 1.5 HP AH/AU-XP13WMW
SHARP Inverter 1.5 HP AH/AU-XP13WMW

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 12.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Hướng không khí Lên/Xuống: Có Công suất tiêu … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW
Sharp Inverter 2 HP AH-X18XEW

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 18.000 BTU Công suất lạnh (HP) 2.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 90 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10D2KCVG-V
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10D2KCVG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10J2KCVRG-V
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10J2KCVRG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.200 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10X2KCVG-V
TOSHIBA Inverter 1.0 HP RAS-H10X2KCVG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 9.000 BTU Công suất lạnh (HP) 1.0 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 45 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp
TOSHIBA Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V
TOSHIBA Inverter 1.5 HP RAS-H13C2KCVG-V

Thông tin chung Công suất Làm lạnh (BTU) 11.900 BTU Công suất lạnh (HP) 1.5 Hp Inverter-Tiết kiệm điện Có Thể tích phòng sử dụng Dưới 60 m3 Tính năng sản phẩm Nhãn năng lượng tiết kiệm điện: 5 sao … Continued

not rated Liên hệ Đọc tiếp